top of page
דני יופה - ייעוץ וליווי פלילי

ניהול משבר פלילי בארגון

פתרון משבר באירוע של חקירה פלילית בארגון / חברה היא תחילתו של משבר משמעותי.

 ניהול משבר בשל חקירה פלילית בארגון

אתם בעלים או מנהלים בחברה ומישהו מהעובדים זומן לחקירה פלילית שקשורה לעבודה?
חשוב מאוד שתבינו מהר שאתם בפתחו של משבר משמעותי מאוד.

אסביר לכם מה קורה במשבר הזה:

  1. עובד שזומן לחקירה מבוהל לגמרי. הוא מבחינתו לא עשה שום מעשה פלילי במסגרת עבודתו ואם כן, הרי מבחינתו זה משהו שנכפה עליו כחלק מתהליך העבודה ואז הוא ישר יפנה את החוקרים להנהלה.

  2. מתחילה בין העובדים חרושת שמועות, העובדים מבוהלים, חוששים מתי יזמנו גם אותם לחקירה. אולי הם בכלל צריכים לחשוש למקור הפרנסה שלהם?

  3. חרושת השמועות מביאה את העובדים לשיחות מסדרון שיכולות בלי שהעובדים התכוונו לכך לתאם גרסאות ביניהם ובכך לשבש את חקירת המשטרה. השיבוש הוא עבירה פלילית.

  4. אתם המנהלים, חשים אובדן שליטה וחוסר וודאות ובהירות לגבי המשך פעילותה של החברה.

  5. מכיוון שהחקירה היא בתחום של עבירות כלכליות, קיימת סכנה ברורה ומיידית של "הקפאת" נכסים כלכליים של החברה על ידי המשטרה, כולל חשבונות בנק וכרטיסי אשראי. "הקפאה" זו יכולה להביא לשיתוק ואף קריסה של פעילות החברה.

 

אז איך אני והצוות שלי נסייע לכם בהתמודדות עם האירוע המשברי שנקלעתם אליו?

דני יופה, הכנה לחקירות פליליות
דני יופה, ליווי וייעוץ במהלך חקירה
דני יופה, ייעוץ פלילי טרום חקירה

הכנה לחקירות
​משחקי 
סימולציה

ליווי וייעוץ
במהלך חקירות

ייעוץ פלילי
טרום חקירה

במה נוכל לסייע לכם?

משרדנו מעניק ייעוץ והדרכה טרם זימונכם לחקירה, מתן הסבר על ההליך הפלילי וגיבוש אסטרטגיה מנצחת לצליחת האירוע. בנוסף מעניק המשרד שירותי חקירה כלכלית, איסוף מידע וסיוע לקורבנות עבירות מרמה ועוקץ בגיבוש תיק ראייתי. 

bottom of page