top of page

איזה 'תרגיל חקירה' נחשב לגיטימי ואיזהו אסור ופסול?מלכתחילה, החשודים, שזו שהסתבכו עם החוק לראשונה, מצויים בעמדת נחיתות- עומדים מולם בעלי מקצוע, חוקרים, שמיומנים בשיטות חקירה ומכירים על בוריים את היסודות המשפטיים של העבירות השונות; גורם ההפתעה משמש אף הוא ככלי עזר בידיהם של החוקרים. החוקרים הינם בעלי יתרון במגרש החקירות הביתי שלהם: החל מבחירת העיתוי לפתיחה בחקירה הגלויה, דרך מידת החשיפה התקשורתית שתהיה לחקירה, וכלה בקצב החקירה ומגוון הכיוונים האפשריים להתפתחותה.שחזור סלקטיבי של ראיות– תפקידה של הרשות החקריתית הוא להגיע לחקר האמת, באמצעות איסוף כלל הראיות הנוגעות למקרה, לרבות ראיות המלמדות על היותו של החשוד חף מפשע. ואולם, המציאות מלמדת שלא אחת, הרשות החוקרת 'ננעלת' על תיאוריה המפלילה חשוד מסוים, ובטענה של "היעדר רלוונטיות" לא טורחת לחקור את הראיות הסותרות את התיאוריה המפלילה או שאינן מתיישבות עימה.
השלכות המעצר– במידה והחשוד נעצר, כל האמור לעיל מקבל משנה תוקף. היכולת של החשוד לדבוק בגירסתו, בעת שהוא עצור, קטנה באופן משמעותי והוא עלול למסור גירסה כלשהי, אך ורק מתוך תקווה שהדבר יביא קץ למעצרו. בפועל, גירסתו יכולה לסייע לחוקריו דווקא ולשמש להם כעילה להארכת מעצר של החשוד, ובהמשך, בעת ניהול התיק בבית המשפט, יהיה קשה לתקן את הנזקים שנגרמו, זה מכבר, להגנתו.אלו רק 3 תרגילי חקירה....ואני יכול לגלות לכם יש הרבה יותר, לכן חשוב לבחור יועץ פלילי שמכיר מלפני ולפנים את המערכת ויודע מה צפוי לכם, לכן יכול ללוות ולהכין אתכם באופן המיטבי לקראת החקירה.


0 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page